Uniek en tijdloos

Tim­mer­w­erken en meubels van Heere’s Huys zijn enig in hun soort. Of het nu gaat om een brood­plank, tafel, keuken of tuin­huis, alles is op maat gemaakt en ontstaat in dialoog met de klant. Daar­door bent u verzek­erd van een uniek meubel­stuk of bouwwerk.

De ontwer­pen zijn afhanke­lijk van uw wensen strak en mod­ern, robu­ust maar toch ele­gant of juist ruig met kieren en spleten. Bij iedere klant bedenk ik met veel plezier weer iets anders: ik werk altijd aan een prod­uct dat bij u past en jaren mee kan.

In mijn ontwer­pen probeer ik te prikke­len met details, bijvoor­beeld door de gebruikte verbind­ing­stech­niek te laten zien. Dat kan een houten pen-​en-​gatverbinding zijn, maar ook een sto­ere indus­triële verbind­ing met zware bouten of juist een sub­tiele met kop­eren spijkers.

Door de com­bi­natie van vor­mgev­ing, mate­ri­aal­ge­bruik en con­struc­tie ontstaat iedere keer weer een uniek en tijd­loos eindproduct.