Inspi­ratie brengt moti­vatie brengt inspiratie.

Om orgineel te bli­jven in ontwer­pen, mate­ri­aalkeuzes en creeeren is inspi­ratie nodig.

Het bli­jven zoeken naar uitdagin­gen bli­jft een rode draad in het bedrijf.

Heere’s Huys inspi­ratie komt voort uit:

  • - mate­ri­aal — gebruiksvoorwerpen

  • - natuur — mensen

  • - indus­trie — architectuur

  • - muziek — vakanties

Boeken en web­sites zoals: