Duurzaam en gerecycled

Bij de meeste ontwer­pen vormt hout de basis. Dat kan oud gere­cy­cled hout zijn, maar ook een mooie boom­stam uit de bossen van Staats­bos­be­heer. Ik werk ecol­o­gisch en duurzaam en daarom alleen met inlands hout. Ook maak ik graag gebruik van bestaande mate­ri­alen: oude houten tele­foon­palen ver­w­erk ik in een schut­ting en damwand hout eindigt in een robu­uste tafel.

Wan­neer het ontwerp het nodig heeft, gebruik ik ook graag andere mate­ri­alen zoals gek­leurd glas, staal, leem of beton. Alle mate­ri­alen wor­den met zorg uit­ge­zocht en kri­j­gen, wan­neer mogelijk, een tweede of derde leven. Uit­er­aard gaat alle mate­ri­aalkeuze in over­leg. Som­mige mensen weten pre­cies wat ze willen, anderen weten dat wat min­der goed. Dat maakt niet uit, samen zoeken we naar bruik­bare mate­ri­alen waar u blij van wordt.