Sni­j­planken

De ambachtelijk ver­vaardigde en unieke sni­j­planken van Heere’s Huys zijn handig voor in de keuken en zeer geschikt voor het pre­sen­teren van diverse lekkerni­jen. Iedere plank uit de col­lec­tie van Heere’s Huys is handge­maakt en van een inlandse hout­soort, uiteen­lopend van appel­hout tot plataan. De vorm van de oor­spronke­lijke boom is bepal­end voor de vorm van de sni­j­plank. Na ver­vaardig­ing wordt de plank ingewreven met een min­erale Scan­di­navis­che olie en kan daarna jaren mee.

Heeft u al een sni­j­plank van Heere’s huys in bezit dan vol­gen hieron­der enkele onder­houd tips.

Om de sni­j­plank mooi te houden wordt het aanger­aden deze vooral in het begin regel­matig in te wrijven met olie. Gebruik hier­voor een reuk­loze, dunne olie zoals druiv­en­pit olie. De plank kan gewoon afge­wassen wor­den met warm water en eventueel een beetje afwas­mid­del. Daarna is het belan­grijk de plank goed af te dro­gen en staand of hangend weg te leggen. Doe ‘m nooit in de vaat­wasser! Alle planken van Heere’s Huys zijn met veel zorg gemaakt, maar ondanks deze zorgvuldige aan­dacht bli­jft hout een natu­ur­prod­uct dat kan gaan werken.

Heere’s Huys sni­j­planken zijn onder andere verkri­jg­baar bij:

Ga terug