24 Novem­ber Smuk en smikkel in de blokhuis poort te Leeuwarden.

Smûk en Smikkel is dé brunch­markt van het noor­den waar goed eten, heer­lijke muziek en smaakvol vin­tage design samenkomen.Niet alleen de lekkerni­jen zijn te koop, óók de vin­tage zithoeken kun je aan­schaf­fen en miss­chien staat er wel een leuke vaas op tafel die je graag mee naar huis wilt nemen! Op deze fan­tastis­che culi­naire en artistieke markt kom je o.a. ook pro­ducten van Heere’s Huys tegen zoals krukjes,snijplankenen een sto­ere indus­triele met­alen kast met beton­nen blad. Zeker een aan­radar! Voor meer info kijk op https://​www​.face​book​.com/​s​m​u​k​e​n​s​m​i​k​k​e​l

Open ate­lier route Slik­w­erk 2013!

Beste mensen,

Komend week­end is er weer een ate­lier­route hier op het Bildt waar­bij vele kun­ste­naars de deuren van hun ate­lier ope­nen. Ook Heere’s Huys opent haar deuren en hier­bij wil ik jul­lie uitn­odi­gen voor een kijkje achter de scher­men. Er valt van alles te zien, van sni­j­plank tot beton­nen was­bak. Dus heb je nog niks gep­land in het week­end kom dan vooral een kijkje doen.

Met vrien­delijke groet, Erik Heere

folder