Cre­atief en ambachtelijk

De man achter Heere’s Huys is Erik Heere. Mijn passie voor oude mate­ri­alen in com­bi­natie met artistieke ontwer­pen is ontstaan in Aus­tralië. Ik ben enerz­i­jds een ambachtelijke vak­man die houdt van robu­uste en gede­gen con­struc­ties. Anderz­i­jds houd ik van cre­atieve en tijd­loze ontwer­pen, die niet alledaags zijn. Mijn doel is om het ambachtelijke te com­bineren met het kunstzinnige.