Mole­naarshuis

In het laat­ste jaar van mijn oplei­d­ing aan het Hout en meu­bi­ler­ings col­lege in Ams­ter­dam heb ik samen met 3 studie genoten dit vak­w­erkhuisje gebouwd op de authen­tieke en ambachtelijke wijze zoals ze 150 jaar gele­den nog tim­mer­den. De con­struc­tie bestaat uit eiken gebin­ten en een larix sporen­dak. Het gebouw staat nu op land­goed Twickel als molenaarshuisje.

Ga terug