Strand­paviljoen

Vanaf de poort tot aan de wc’s. Bij dit project mocht alles uit de kast gehaald wor­den om een gezel­lige eigen­wi­jze en sti­jlvolle strand­paviljoen te creeeren. Bij de hoofd entree word je begroet door een robu­uste meer­palen poort. Vanaf het ter­ras kan je naar het strand en zee kijken door de gekke ver­sprin­gende ramen waar­door ieder uitzichtje net een schilderij is. Eigen­lijk hebben we hier teveel gedaan om alle­maal op te noe​men​.Je zou er gewoon naar toe moeten gaan om de sfeer te proeven, aanrader!

Ga terug