Stu­dio red ceder

Deze stu­dio is gemaakt van inlands red cedar. De planken op de buitenkant lopen taps toe, op deze manier heb je min­i­male afval bij het verza­gen van de boom, de boom groeit immers taps toe. Door het om en om plaat­sen van de planken onstaat een speels uiter­lijk. De ramen lopen ook pre­cies door in de lij­nen van de planken. De bin­nen­z­i­jde is afgew­erkt met het prachtige witte pop­ulieren triplex. Het dak is afgew­erkt met epdm rub­ber zodat er nog een sedum begroe­ing aange­bracht kan worden.

Ga terug