Reclaimed veranda

Deze veranda is gemaakt uit oude damwand balken en gegal­vaniseerd golf­plaat. De balken hebben jaren in het water ges­taan en hebben daar­door een mooi natu­urlijk ruig karak­ter. Het ver­reist allen heel wat werk om de onderliggende schoonheid van het hout bloot te stellen. Het hout zit vol zand, ste­nen en grote spijk­ers en dat kost dus iedere keer weer vele sli­jp­beurten voor de zaag en schaaf bladen.

Ga terug