Veranda meer­palen

Deze veranda en uit­bouw zijn zo gemaakt dat ze een geheel zijn gaan vor­men met de achter­tuin. De com­bi­natie van ruige meer­palen met het inlandse red cedar en leem­stuc lev­eren een natu­urlijk en har­monis­che uit­stral­ing waar je graag op een warme zomer­avond buiten kunt geni­eten van een hapje en een drankje.

Ga terug