Per­soon­lijk en flexibel

Voor ik een ontwerp maak, kom ik bij u op locatie sfeer proeven. Uw wensen en mijn opgedane indrukken, ver­taal ik in een schets die ik samen met (beeld)materiaal aan u pre­sen­teer. Uit­er­aard houd ik hier­bij reken­ing met prak­tis­che zaken: een meubel­stuk moet passen in een huiskamer en een tuin­huisje in een tuin. Dat kan beteke­nen dat het ontwerp aansluit bij de bestaande planten­groei, maar ook dat een boom wordt geïn­te­greerd in het ontwerp.

Bestaand mate­ri­aal is vaak mede­bepal­end voor de vor­men in een ontwerp. Een oude balk is immers niet kaarsrecht en overal even dik. Ik vind het een uitdag­ing om die balk op een har­monis­che manier te inte